Hente- og bringetjenester

BYPOST henter og bringer brev og pakker til avtalt tid året rundt.

Ulike virksomheter har ulike behov for posthåndtering. Derfor tilbyr BYPOST løsninger som er tilpasset hver enkelt kunde. Du kan gi BYPOST ansvaret for hele eller deler av din posthåndtering.

BYPOST tømmer postboksen din på postkontoret hver morgen, og leverer den inngående posten på et fast tidspunkt hver dag.

BYPOST henter din utgående post hver dag på et fast avtalt tidspunkt og frankerer alle dine brev og pakker.

Vi tilbyr også en ØKO-avtale der vi leverer og henter posten en gang per dag. På den måten sparer dere både penger og miljø.

Vi benytter faste bud på våre ruter. Disse bærer BYPOST-uniformer og kjører profilerte biler. Du kjenner alltid igjen et BYPOST bud.

Vi frakter post over hele Norge!

Våre hente- og bringetjenester omfatter:

  • Brev innenlands og utland
  • Rekommanderte brev
  • Pakker
  • Postoppkrav