Frankering

Uansett hvilken tjeneste du kjøper fra oss, kan vi tilby frankering av din post.

BYPOST kan frankere alle dine brev og pakker, innenlands, utenlands og rekommanderte sendinger.

Benytter du deg av vår frankeringstjeneste trenger du ikke egen frankeringsmaskin. Du slipper å forholde deg til langvarige og dyre service- og leasingavtaler, du slipper å bruke tid på selve jobben, og risikoen for feilfrankering elimineres.

Som kunde hos BYPOST får du tilsendt fakturaen i etterkant basert på det du faktisk har frankert og sendt .

Vår frankeringstjeneste inngår i alle avtaler. Den gir deg rimeligere porto og medfører ingen ekstrakostnader.

Bypost frankerer post