Frankering

Kjøper du tjenester av BYPOST, kan vi frankere posten din. Det er både billigere og smartere enn å ha egen frankeringsmaskin.

BYPOST kan frankere alle dine brev og pakker, innenlands, utenlands og rekommanderte sendinger.

Benytter du deg av vår frankeringstjeneste trenger du ikke egen frankeringsmaskin. Du slipper å forholde deg til langvarige og dyre service- og leasingavtaler, du slipper å bruke tid på selve jobben, og risikoen for feilfrankering elimineres.

Som kunde hos BYPOST får du tilsendt fakturaen i etterkant basert på det du faktisk har frankert og sendt .

Vår frankeringstjeneste inngår i alle avtaler. Den gir deg rimeligere porto og medfører ingen ekstrakostnader.

Bypost frankerer post