Masseutsendelser

Skal din bedrift sende ut mange brev? Å sende post til mange mottakere er ofte tid- og ressurskrevende. Derfor gjør BYPOST gjerne jobben for deg.

Vi tilbyr sikker filoverføring, printer dine dokumenter, pakker i konvolutter, frankerer og leverer til Posten Norge. BYPOST har effektive og avanserte løsninger som automatiserer denne prossessen. I kombinasjon med våre lave frankeringstjenester er det store summer å spare.

Våre masseutsendelser omfatter blant annet:

  • Fakturaer
  • Lønnsoppgaver
  • Informasjonsbrev
  • DM-er
  • Årsoppgaver
  • Kalendere
  • Markedsmateriell

Trygt og fleksibelt

Sikker konvoluttering: BYPOST har avanserte løsninger som sikrer at rett dokument havner i rett konvolutt til rett mottaker. Enten det er enkle jobber med 1 ark i konvolutt eller mer avanserte jobber.

Variabelt innhold og sideantall til mottakere: BYPOST har løsninger som sorterer og grupperer dokumenter før konvoluttering. Strekkoder på dokument garanterer at alle mottakere får rett dokumenter.

Konvoluttering: Trenger du bare hjelp til konvolutteringen? Lever dine fysiske trykksaker og brev til oss. Vi pakker, frankerer og leverer til Posten Norge.

Spesialoppdrag: BYPOST har maskiner og løsninger som pakker i alle formater. Ta kontakt så har vi en løsning.