Miljøansvar

I Bypost tar vi miljøansvar

Som aktør i postbransjen er det naturlig for oss å ta ansvar for å begrense den negative miljøpåvirkning som vår virksomhet er skyld i. Bypost arbeider med at virksomheten skal være miljøbevisst og respektert av kunder, medarbeidere og samfunnet omkring.

Vi ønsker at våre kjerneverdier Forutsigbar, Troverdig, Respekt, Trivsel, Mot, og Trygghet avspeiles i vårt miljøarbeid. Derfor har vi fornyet vår miljøfyrtårn-sertifisering i alle våre avdelinger i 2023.

Miljøfyrtårn er landets mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være miljøfyrtårn betyr mye for oss og vi er stolte av å være sertifisert.

Les mer om Miljøfyrtårn og hvordan man blir sertifisert

Miljøpolicy

Bypost skal jobbe kontinuerlig og systematisk med å forbedre og opprettholde våre miljøprestasjoner og arbeide aktivt for å ha en lav påvirkning på klima og miljø.Vi etterlever myndighetspålagte og egne krav, og følger miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Bypost er en betydelig aktør i post- og pakkebransjen og ønsker å gå foran som et godt eksempel. Målsetningen er å bidra for å begrense våre totale utslipp. Vi skal arbeide for at Bypost er miljøbevisst og respektert av kunder og samarbeidspartnere for jobben vi gjør i forbindelse med klima og miljø. Det er viktig for oss at våre kjerneverdier; forutsigbar, troverdig, respekt, trivsel, mot og trygghet gjenspeiles i vårt miljøarbeid.

For å begrense våre utslipp, samt sørge for at et godt arbeid gjøres kontinuerlig, kreves følgende:

  • Vi skal kjenne til og følge myndighetenes lover, forskrifter og bransjekrav innenfor vår bransje.
  • Vi skal sette miljø i fokus ved valg av kjøretøy og ha fokus på å lære våre bud/sjåfører en mest mulig miljøvennlig kjøremåte.
  • Vi skal påvirke og stille miljøkrav til våre samarbeidspartnere og leverandører.
  • Vi skal oppmuntrer våre medarbeidere til å ta aktiv del i miljøarbeidet.
  • Vi skal gjennom vårt miljøarbeid forebygger forurensning og stadig ser etter nye områder vi kan forbedre oss på.
  • Vi skal ha et trygt, åpnet, inkluderende og trivelig arbeidsmiljø.
  • Vi skal jobbe for å redusere våre klimautslipp til et minimum og bidrar til at våre kunder også kan nå tilsvarende målsetninger.
  • Vi skal er pådriver for en mer sirkulær økonomi.
  • Vi skal skape minst mulig avfall og kildesortere mest mulig.